مروری بر فعالیت‌های داخل ایران

تجمعات مجموعه عرفان کیهانی حلقه بین سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ (2019-2015) در ایران

كشور / سال سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷ سال ۹۸ جمع
ایران ۳۰ ۱۷۱ ۲۱ ۱ ۰ ۲۲۳

تعداد دستگیری‌ها در سال‌های مختلف

سال شمسی تعداد
۹۴ ۱۴۰
۹۵ ۲۲۳
۹۶ ۱۵۵
۹۷ ۸

تعداد دستگیری‌ها بر اساس موضوع

موضوع دستگیری تعداد
تجمعات، فعالیت، اعتراضات یا… ۳۰۶
یورش به منزل، محل کار، کلاس یا… ۲۲۰
آیتم تعداد
جمع کل دستگیری‌ها ۵۲۶
مجموع نفرات دستگیر شده ۴۱۹

علت تفاوت تعداد دستگیری‌ها و تعداد نفرات به این دلیل است که برخی از دوستان چندبار دستگیر شده‌اند.