به نام خدا

در این لحظات حساس ضمن حمایت از جنبش آزادی بخش مردمی، دوش به دوش این ملت ستمدیده قرار داریم و از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

صبح آزادی ملت نزدیک است.

تورنتو: ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲مهر ۱۴۰۱

• محمدعلی طاهری
• بنیادصلح طاهری

لینک منبع اطلاعیه: صبح آزادی ملت نزدیک است / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب

برگشت به صفحه اطلاعیه‌ها
اعلامیه محمدعلی طاهری در نیویورک (در مقابل ساختمان سازمان ملل)
کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی