به نام خدا

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌نماید تا همه آزاد اندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.
سازمان صلح طاهری تورنتو: ۱۰/۱/۲۰۲۲

لینک منبع اطلاعیه: کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب

برگشت به صفحه اطلاعیه‌ها
صبح آزادی ملت نزدیک است
پتیشن رسمی سازمان صلح طاهری جهت سلب تابعیت