به نام خدا

بدینوسیله سازمان صلح طاهری حمایت خود را از اخراج سفرای نظام جمهوری اسلامی از کلیه کشورهایی که قصد کمک به ملت ستمدیده ایران را دارند (از جمله کشورهای اروپایی)، اعلام می نماید.

بنیان‌گذار سازمان صلح طاهری
محمدعلی طاهری
۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۷ مهر ۱۴۰۱

لینک منبع اطلاعیه: حمایت سازمان صلح طاهری از اخراج سفرای نظام جمهوری اسلامی / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب

برگشت به صفحه اطلاعیه‌ها
پتیشن رسمی سازمان صلح طاهری جهت سلب تابعیت
تجمع و راهپیمایی اعتراضی ۲۹ اکتبر ایتالیا – رم