به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع میرساند اینجانب مثل همیشه در کنار ملت مبارز و شرافتمند ایران ایستاده ام و از مبارزات حق طلبانه آنها تا پای جان حمایت نموده و ازهیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد. همچنین ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر  را هم مثل همه روزهای دیگر با شما هستم.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: ۴/دسامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۱۳/آذر/۱۴۰۱

لینک منبع اطلاعیه: پیام ویژه مربوط به فراخوان اعتصابات و اعتراضات ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب

پیام ویژه روز جهانی لغو بردگی
شهادت مجاهد راه آزادی محسن شکاری به دست حکومت ظالم اسلامی