به نام خدا

خبر جانگداز اعدام مبارز راستین و انقلابی ایران زمین، مجیدرضا رهنورد داغ دیگری بر دل این ملت ستمدیده و همه ظلم ستیزان زد. اما اگر قدرتمداران حاکم تصور میکنند که آتش این انقلاب را با این حرکات ددمنشانه میتوانند خاموش کنند و چند صباحی دیگر نیز بر این مردم حکومت کنند، به شدت در اشتباه هستند و خیلی زود به اشتباه خود پی خواهند برد.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اعمال شنیع و ضدبشری و درخواست از همه محافل حقوق بشری و ذیربط برای محکوم کردن این اَعمال ددمنشانه و انجام اقدامات لازم در این زمینه، به خانواده شهید مجیدرضا رهنورد و پیشگاه مردم مبارز ایران و همه آزاداندیشان تسلیت عرض میکنم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 12/دسامبر/2022 مصادف با ۲۱/آذر/۱۴۰۱


On the execution of the true and revolutionary combatant of Iran, MajidReza Rahnavard

The execution of the true and revolutionary combatant of Iran, MajidReza Rahnavard, has shaken the oppressed nation and all freedom fighters. If the ruling figures assume that they can extinguish the fire of this revolution with such deplorable actions and extend their dominance over the people, they are erroneously mistaken and will soon realize that.

I extend my condolences to the family of Martyr MajidReza Rahnavard, the combatant people of Iran and all free thinkers, while condemning such heinous and inhuman acts and asking all relevant human rights circles to condemn these acts and take the necessary measures in this regard.

Mohammad Ali Taheri/ Founder of Taheri Peace Organization/ Founder of Erfan Keyhani Halgheh/
December 12,  2022