به نام خدا

قلم را پاس میداریم چرا که:

وجه الله تجلی یافت از آنچه که قلم  صنع با نگاشتن حروف بر لوح هستی، نقشی زیبا انداخت و سطرهایی از وجه پرعظمت الهی را نگاشت تا این سطور که مملو از کلمات مقدس بود، جسم پوشیده و در میان ما ظاهر شوند و جلوه‌های الهی، فروغ رخ یار را با زیبایی هر چه تمام تر توصیف کنند و نور را در هستی جاری و به آن جان ببخشند، تا همه ذرات جان گرفته و رقص کنان، ندای توحید سر بدهند.

قلم الهی،«ن» را نوشت تا در سلسله حروف ملکوتی سرسلسله باشد و با آن، «نور» نوشته شود و از پرتو روشنایی آن سایر حروف هستی، جلوه‌گر شوند و اما:

 قلم الهی در این عالم دوقطبی تبدیل به قلم ناسوتی شد و وجهه‌ای دوگانه پیدا کرد. در یکسو، قلم سلاحی شد در دست آزادگان و آزاداندیشان که با آن رهایی از ظلم و ستم و کمال و تعالی و… را رقم بزنن و در سویی دیگر سلاحی شد در دست ظالمان و جباران زمان که با آن حکم‌های ظالمانه بنویسند و قلم خود را در راه باطل به کار بگیرند و…

روز قلم “به آنان که با قلم، رهایی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، به آنان که…”مبارک باد. این روز و این مناسبت را گرامی می داریم و حرمت آن را نگاه می داریم تا مبادا در راه ناحق در دستان ما نیز قرار بگیرد و با آن به جز حق و حقیقت خطی با دستان ما نوشته شود. ضمن اینکه هر روز، روز قلم است و هر روز، این قلم‌های ما انسان‌هاست که حق و ناحق با آن‌ها نوشته میشوند و ثبت میگردند، قلم هایی که دیده میشوند و آن قلم هایی الهی که دیده نمیشوند و در انتها این قلم‌ها هستند که خط بطلانی بر باطل و باطل گرایان می کشند.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
4/جولای/2024 مصادف با ۱۴/تیر/۱۴۰۳

اشتراک گذاری این مطلب: