حضور #محمدعلی_طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری، در تجمع ایرانیان تورنتو برای حمایت از خیزش سراسری ایران

اشتراک گذاری این مطلب