امور مملکت داری

توضیحات تکمیلی درباره پاره‌ای از موضوعات روز سیاسی و امور کشورداری: «جنبش رنسانس» یا «جنبش تحول خواهی»، نحوه کلی اداره مملکت چگونه است؟ (بخش ۶)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر پاره ای از توضیحات (بخش ۶): در اینجا پاره ای دیگر از توضیحات در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و اداره امور ملت و کشورداری را در رابطه با سوالات مطرح شده، پاسخ گفته و موارد کلی آن را شفاف و موضع خود را برای همراهان عزیز و محترم مجموعه تبیین و روشن می نمایم: در «جنبش رنسانس» یا «جنبش تحول خواهی [...]

توضیحات تکمیلی درباره پاره‌ای از موضوعات روز سیاسی و امور کشورداری: در رابطه با سوالاتی که برخی از حقوق دانان مطرح کرده اند (بخش ۵)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر پاره ای از توضیحات (بخش ۵): در اینجا پاره ای دیگر از توضیحات در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را در رابطه با سوالاتی که برخی از حقوق دانان مطرح کرده اند، پاسخ گفته و موارد کلی آن را شفاف و موضع خود را در خصوص نگاه عرفان حلقه به سیاست و اداره امور ملت را نیز برای همراهان عزیز و [...]

توضیحات تکمیلی درباره پاره‌ای از موضوعات روز سیاسی و امور کشورداری: معنای دیکتاتوری (بخش ۴)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر بخش ۴: در اینجا پاره ای دیگر از مسایل در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را بیان نموده و مواردی از آن را شفاف و موضع خود را در اینمورد نیز برای همراهان عزیز و محترم مجموعه تبیین و روشن میکنم: «مقدمه‌ای بر تعریف دیکتاتوری(استبداد)»: معنای دیکتاتوری: دیکتاتوری یا دیکته کردن نشان م [...]

توضیحات تکمیلی درباره پاره‌ای از موضوعات روز سیاسی و امور مملکت داری علت صدور مانیفست (بخش ۳)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر در ادامه توضیحات گذشته، در اینجا پاره ای دیگر از مسایل در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را بیان نموده و مواردی از آن را شفاف و موضع خود را در اینمورد نیز برای همراهان مجموعه تبیین و روشن کنم: علت صدور مانیفست (اعلامیه) رنسانس چیست و چرا در این شرایط از عبارت رنسانس ایران آزاد [...]

توضیحات تکمیلی درباره پاره‌ای از موضوعات روز سیاسی و امور مملکت داری (بخش ۲)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر در ادامه با توجه به پاره‌ای از موضوعات روز، بدینوسیله توضیحاتی به اطلاع دوستان عزیز و همراهان گرامی مجموعه عرفان کیهانی حلقه عرضه میگردد: مدتی است که یک سوال مهم مطرح میشود و آن هم این است که چرا عرفان حلقه در امور سیاسی وارد فعالیت شده و یا خود من بعنوان بنیانگذار «مکتب عرفان کیهانی حلقه» به چه دلیل وارد این جرگه [...]

بایگانی‌ها

Go to Top