مبارزه با شکنجه

روز جهانی مبارزه با شکنجه

به نام خدا بدین‌وسیله روز جهانی مبارزه با «شکنجه (سفید و سیاه)» را پاس می‌دارم و از همه آزاد‌اندیشان و طرفداران راستین حقوق بشر دعوت می‌کنم تا با همه توان خود، این اقدام رذیلانه را محکوم نموده و برای آزادی زندانیان (سیاسی- امنیتی و عقیدتی) از چنگال شکنجه‌گران نهایت مجاهدت خود را به عمل آورده و به هر نحو ممکن با این اقدام ضد بشری مبارزه نمایند. لازم [...]

بایگانی‌ها

Go to Top