پیام گرامیداشت

گرامیداشت نلسون ماندلا

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر هر چند که تاریخ پُر است از داستان خیانت‌ها و جنایت‌ها و نامردمی‌ها، داستان شکنجه گران، مزدوران، دژخیمان و … اما در مقابل، این انسان‌های آزاده و شجاع و مبارز هستند که تاریخ را به نفع بشریت می‌سازند و نام آن‌هاست که می‌ماند و دشمنان آن‌ها به زباله دان تاریخ می‌پیوندد و نام آن‌ها همواره به زشتی یاد خواهد شد و نام این [...]

روز قلم

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر قلم را پاس می‌داریم چرا که: وجه الله تجلی یافت از آنچه که قلم با نگاشتن حروف بر لوح هستی نقشی زیبا انداخت و سطرهایی از وجه پر عظمت الهی را نگاشت تا این سطور مملو از کلمات مقدس، جسم پوشیده و در میان ما ظاهر شوند و جلوه‌های الهی، فروغ رخ یار را با زیبایی هر چه تمام‌تر توصیف کنند و نور را در هستی جاری و به آن جان ببخ [...]

بایگانی‌ها

Go to Top