با توجه به ظلم و ستم نظام حاکم، سرکوب ملت در قبال اعتراض در جهت احقاق حقوق تضییع شده خود و اعدام معترضین، بی لیاقتی و بی کفایتی در کل نظام اعم از بی لیاقتی سردمداران حکومت اسلامی و همچنین دولتمردان جمهوری اسلامی و فرمایشی، سفارشی و تشریفاتی بودن کلیه انتخابات برگزار شده، مترسک بودن و عدم استقلال دولت و… از شرکت در هر نوع انتخاباتی خودداری و آن‌ را تحریم می‌کنیم.

اطلاعیه کامل: عدم شرکت در انتخابات / ما طاهری (mataheri.com)

#رنسانس_ایران_آزاد

#تحریم_انتخابات

اشتراک گذاری این مطلب: