از شرکت در هر نوع انتخاباتی خودداری و آن‌ را تحریم می‌کنیم.

اطلاعیه کامل: عدم شرکت در انتخابات / ما طاهری (mataheri.com)

#رنسانس_ایران_آزاد

#تحریم_انتخابات

#سازمان_صلح_طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: