در راه مبارزه با ظلم و ستم هيئت حاکمه و دفاع از مبارزین جنبش آزادیبخش ایران، همچون گذشته وظیفه خود می‌دانیم که به هر شکل ممکن در کنار خانواده‌های زندانیان راه آزادی باشیم. امشب ۲۷ اردیبهشت، ساعت ۲۲ نیز در مقابل زندان دستگرد اصفهان خانواده زندانیان پرونده #خانه_اصفهان را تنها نخواهیم گذاشت.

#سازمان_صلح_طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: