تعریف اینتریونیورسالیزم (جهان وطنی)

اینتریونیورسالیزم به اختصار اشاره به تفکر عرفان کیهانی حلقه داشته و عبارت است از ارتقای سطح تفکر انسان به سطح جهان هستی و می‌خواهیم بر فراز همه محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، ملیتی و… تفکر کرده و با درک رحمت‌عام الهی، به درک جهان هستی نایل شویم و اعتقاد داریم که بدون ‌درک کل، نمی‌توان نقشه و طرح درستی برای مسیر کمال خود ترسیم کرد.
انسان در نقطه‌ای قرار دارد که به‌طور عمیقی نیازمند فهم کل است و برای رسیدن به این فهم، باید دایره‌ تفکرات خود را از محدودیت‌ها نجات داده و خود را از درگیر کردن با جزییات بی‌ارزش و یا کم ارزش رهانیده تا بتواند از این راه به دانش کمال دسترسی پیدا کند. بدون چنین دانشی، هرگز انسان مقصود و منظور آمدن و رفتن خود را نخواهد فهمید.
اگر انسان با کل ارتباط برقرار نکند، مانند آسیابی خواهد شد که نمی‌داند برای چه هدفی می‌چرخد، در حالی که درک این هدف از رسالت‌های مهم انسان است.
تجربه‌ قرن‌ها درگیری با جزییات و غرق شدن در آن‌ها، نشان داده است که انسان فرصت‌های طلایی خود را از دست داده و به دست آویز مطمئنی نیز نرسیده، زیرا این اطلاعات با دانش کمال و عقل کل انطباق داده نشده است؛ بنابراین انسان بیهوده به دور خود چرخیده است.
بین انسان و آسیاب فرق بسیار است. یک آسیاب شاید نتواند با کل خود ارتباط برقرار بکند و علت چرخش خود را بفهمد ولی انسان موجودی است که می‌تواند با کل ارتباط برقرار کرده و بفهمد که در جهان هستی چه نقشی را قرار است بازی کند.
اینک وقت آن رسیده که تجدیدنظرهای اساسی در دیدگاه‌های خود داشته باشیم و هر آن‌چه که نتوانسته در ارتباط با کل و در عمل برای ما ایجاد معرفت و آگاهی کند را از نو بررسی کنیم. اشکالات خود را بی‌طرفانه مانند یک شاهد عادل، مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهیم تا بتوانیم کمال را یافته و به درک آن نائل شویم.
از دیدگاه اینتریونیورسال (Interuniversal)، تمرکز یعنی زندانی شدن در یک نقطه، کلام، محدوده و… در حالی که این دیدگاه نقطه مقابل زندانی شدن را مطرح کرده و رهایی ذهن و گسترش محدوده توانایی را دنبال می‌کند.

کتاب انسان از منظری دیگر

از مجموعه کتب بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری