پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.
سلب تابعیت، اقدامی قانونی با هدف مشروع ندانستن نظام سلطه‌گر و دیکتاتور جمهوری اسلامی می‌باشد که بیانگر قطع امید کامل از برقراری عدالت و قانون در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران است. این اقدام به معنای ترک تابعیت ایرانی نمی‌باشد. برای نشان دادن اعتراض خود به نظام بی‌منطق جمهوری اسلامی و پیوستن به کمپین سلب تابعیت پتیشن زیر را امضا کنید. نامه‌های امضا شده به نشانه عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

عبادت به جز خدمت خلق نیست.عدم صلح جهانی به واسطه عدم آگاهی جهانی است.اکوسیستم هنرمندی است که آثار او تکراری نیست.حفظ زمین، اولویت اول اکوسیستم است.

سازمان صلح طاهری

سازمان صلح طاهری در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی توسط محمدعلی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی حلقه» و کاشف نظریه‌ی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون، از جمله دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی تاسیس گردید، تا در کنار پیشنهادات و برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها برای بهتر شدن شرایط نابسامان این سیاره‌ی خاکی بتواند گام‌های موثر عملی و نظری بردارد.

گستره‌ی فعالیت‌ها

سازمان صلح طاهری خواهان توسعه‌ی صلحی پایدار، زندگی مسالمت‌آمیز، گسترش عدالت و حفاظت از محیط زیست می‌باشد.

آخرین اطلاعیه‌ها

#نه_به_اعدام

فاصله گرفتن از خشونت و رسیدن به ارتقای بینشی و ذهنی، گسترش عدالت و صلح فردی و اجتماعی و رعایت حقوق بشر راه حل اساسی برای حل بسیاری از معضلات جامعه جهانی است و مشکلات انسان نه تنها با اعدام قابل حل نیست، بلکه عوارض جانبی سوء بیشتری را به جوامع بشری تحمیل می‌کند…

سایت‌های مجموعه عرفان کیهانی حلقه
مرجع مکتب عرفان حلقه
مرجع مکتب عرفان حلقه
مرکز تحقیقات علمی حوزه شعور
مرکز تحقیقات علمی حوزه شعور
ژورنال مرکز تحقیقات علمی حوزه شعور
ژورنال مرکز تحقیقات علمی حوزه شعور
تلویزیون عرفان حلقه
تلویزیون عرفان حلقه
انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه
انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه
آکادمی طاهری – بین المللی
آکادمی طاهری – بین المللی
آکادمی طاهری – ایران
آکادمی طاهری – ایران
آکادمی طاهری نظام قدیم – ایران
آکادمی طاهری نظام قدیم – ایران
آکادمی طاهری برای عموم
آکادمی طاهری برای عموم