پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد
ثبت‌نام داوطلب خدمت اختیاری در سازمان صلح طاهری
پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.
سلب تابعیت، اقدامی قانونی با هدف مشروع ندانستن نظام سلطه‌گر و دیکتاتور جمهوری اسلامی می‌باشد که بیانگر قطع امید کامل از برقراری عدالت و قانون در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران است. این اقدام به معنای ترک تابعیت ایرانی نمی‌باشد. برای نشان دادن اعتراض خود به نظام بی‌منطق جمهوری اسلامی و پیوستن به کمپین سلب تابعیت پتیشن زیر را امضا کنید. نامه‌های امضا شده به نشانه عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

عبادت به جز خدمت خلق نیست.عدم صلح جهانی به واسطه عدم آگاهی جهانی است.اکوسیستم هنرمندی است که آثار او تکراری نیست.حفظ زمین، اولویت اول اکوسیستم است.
سازمان صلح طاهری

سازمان صلح طاهری در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی توسط محمدعلی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی حلقه» و کاشف نظریه‌ی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون، از جمله دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی تاسیس گردید، تا در کنار پیشنهادات و برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها برای بهتر شدن شرایط نابسامان این سیاره‌ی خاکی بتواند گام‌های موثر عملی و نظری بردارد.

گستره‌ی فعالیت‌ها

سازمان صلح طاهری خواهان توسعه‌ی صلحی پایدار، زندگی مسالمت‌آمیز، گسترش عدالت و حفاظت از محیط زیست می‌باشد.

#نه_به_جنگ

هرگونه اقدام جنگ افروزانه و هر عملی که صلح جهانی را به خطر بیاندازد و تهاجم علیه امنیت و آرامش ملت‌ها باشد و باعث آوارگی و بی‌خانمانی انسان‌ها و افراد بی دفاع شود؛ محکوم می‌باشد…