تاریخچه سازمان صلح طاهری
تاریخچه

به نام خدا

با استعانت از خداوند متعال، در اولین روز بهار خجسته که طبیعت با همه جلوه‌گری‌هایش پیام نو شدن، نو بودن و زندگی را بر دل‌های بیدار و آگاه می‌نویسد؛ همچنین در اولین روز آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، تاسیس «سازمان صلح طاهری» اعلام می‌گردد.

مهم‌ترین راه تحقق این هدف متعالی و سرلوحه حرکت این سازمان، گسترش معرفت‌جویی خواهد بود. اعتقاد راهبردی این سازمان بر این اصل استوار است که تا انسان به فلسفه وجودی خود بر روی کره زمین پی نبرد و معنایی برای بودن خود در اینجا و مفهومی برای زندگی پیدا نکند، همواره هدف دنیا را صرفا تلاش برای تنازع بقا دانسته و توجیه بیهوده و پوچی برای انحصارطلبی بیشتر، قدرت طلبی گسترده‌تر و… می‌داند.

در این رابطه «اینتریونیورسالیزم» رونمایی می‌شود تا حاصل این پیام باشد که زمین متعلق به همه انسان‌هاست و برای حفظ آن از هرگونه جنگ و خونریزی، تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست، بی‌خانمان شدن و کوچ انسان‌ها بواسطه ظلم و ستم ناشی از جنگ و ناامنی (عاملی برای متوقف شدن آبادی و رسیدگی به طبیعت و در نتیجه تخریب آن) و… اجتناب باید کرد و بشریت در این برهه حساس، از هیچ کوششی فرو گذار نکند.

همچنین در این راستا، با درک فلسفه «مقام صالح» مبنی بر صلح با خدا، صلح با طبیعت، صلح با خود، صلح با دیگران نیز تلاشی مضاعف برای گسترش صلح در جهان به ‌عمل آورد.

به امید گسترش صلح جهانی
محمدعلی طاهری
تورنتو: 21 می 2021 میلادی
مصادف با ۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی