#توماج_صالحی پس از بیش از ۲۵۰ روز بازداشت انفرادی در دادگاهی ناعادلانه و نمایشی شرکت داده شد. حکم صادره از سوی این دادگاه غیرقانونی است و توماج صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

#FreeToomaj

اشتراک گذاری این مطلب: