#روز_جهانی_علم_درخدمت_صلح_و_توسعه را با رویکرد صلح، کرامت و برابری در یک سیاره سالم پاس می‌داریم و با همه وجود از آن حمایت نموده و گرامی می‌داریم.

#سازمان_صلح_طاهری

اطلاعیه کامل: روز جهانی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» با رویکرد صلح، کرامت و برابری در یک سیاره سالم / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب