به نام خدا

هرگونه اقدام جنگ افروزانه و هر عملی که صلح جهانی را به خطر بیاندازد و تهاجم علیه امنیت و آرامش ملت‌ها باشد و باعث آوارگی و بی‌خانمانی انسان‌ها و افراد بی دفاع شود؛ محکوم می‌باشد.

هر چند که برای چنین اعمالی توجیهات و بهانه‌هایی متجاوزپسند ارائه گردد. به طور قطع این رفتارهای خشونت آمیز مردود است و کشورگشایان باید به عاقبت کار اسکندرها، ناپلئون‌ها، هیتلرها و… اندیشه کنند و بدانند که در این‌گونه موارد عاقبت خفت بار آن معلوم است. هر چند که در ابتدا غرور ناشی از تصرفات، متجاوزین را سرمست و از خود بی‌خود کند.

آن‌ها باید این‌ را بدانند که حتی تصرف اروپا نیز برای آن‌ها سودی نخواهد داشت و طبق تجربه تاریخ فقط زمینه سقوط قطعی را برایشان فراهم خواهد کرد. برای ملت بی‌دفاع اکراین که در شرف آوارگی جمعی هستند، دعا می‌کنیم حال که نوبت آن‌ها فرارسیده تا بازیچه دست قدرت‌مداران بشوند، از این آزمون سربلند و پیروز بیرون بیایند.

محمد علی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: