تماس با ما
فرم تماس

جهت مکاتبه با سازمان صلح طاهری، در خصوص موضوع فعالیت آن و یا پیشنهادات و انتقادات فرم را تکمیل فرمایید.

بنیانگذار

محمدعلی طاهری

آدرس دفتر مرکزی

کانادا – تورنتو

شبکه‌های اجتماعی