اهداف سازمان صلح طاهری

سازمان صلح طاهری در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی توسط محمدعلی طاهری بنیان‌گذار مکتب «عرفان کیهانی حلقه» و کاشف نظریه‌ی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن‌ها در عرصه‌های گوناگون از جمله: دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی تاسیس گردید تا در کنار پیشنهادات و برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها برای بهتر شدن شرایط نابسامان این سیاره‌ی خاکی بتواند گام‌های موثر عملی و نظری بردارد.

در این دیدگاه انسان باید بینش خود را ارتقاء دهد و خانه خود را تنها در حد شهر و کشور خود نبیند؛ او در زمین سکنی گزیده و زمین متعلق به همه است و اگر در خطر قرار بگیرد صرفنظر از این که متعلق به کدام سرزمین باشد، همه افراد آسیب خواهند دید، درست مانند کشتی و سرنشینان آن.

در یک نگاه متعالی‌تر بنیان‌گذار این مکتب، دکترین اینتریونیورسالیزم (Interuniversalism) را نیز معرفی نموده است و در آن اینگونه مطرح می‌شود که انسان متعلق به کیهان (هستی) است، طی هزاران سال از نظر شناخت خود و جایگاهش در هستی و ارزش استثنایی خود نسبت به سایر مخلوقات به عنوان خالق «معنی» و خالق «ارزش» غفلت نموده و نه تنها از این نظر رشد و ترقی کافی نداشته بلکه در حال تجربه انحطاط همه جانبه در بسیاری از عرصه‌ها می‌باشد. به عبارتی دیگر انسان از شناخت حقیقت وجودی خود عقب مانده است و حتی نتوانسته ارزش جایگاه خود را که مانند یک کشتیِ امن، او را بر روی اقیانوس با عظمت کیهان به سلامت حفظ نموده، پیدا کند.

این سایت در چارچوب نظریات بنیان‌گذار در عرصه‌ی گسترش صلح پایدار جهانی، حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و دیگر اهداف متعالی بشری فعالیت خود را آغاز نموده است، تا بتواند با یاری پروردگار گام‌هایی استوار در این راستا بردارد.