انسان و قانون بازتاب

هر انسانی در هر لحظه، دارای بازتابی وجودی است که نتیجه‌ پندار و گفتار و کردار اوست و می‌تواند مثبت یا منفی باشد. این بازتاب به عالم بالا انعکاس پیدا کرده و از یک فیلتر که وسع فرد را سنجش می‌کند، (لا یکلّف الله نَفساً اِلاَّ وُسعَها: هیچ‌ کسی تکلیف ندارد مگر به اندازه‌ وسع خود- بقره:۲۸۶) عبور کرده و متعاقب آن، بازتاب مناسبی را منطبق بر چارچوب عدالت، مثبت یا منفی برای آن تعیین می‌کند و به شبکه‌های مثبت و منفی ارجاع می‌دهد. شبکه‌ها نیز آن بازتاب را روی فرد پیاده می‌کنند «…یضل من یشاء و یهدی من یشاء…» (نحل:۹۳).
برای مثال، طبق آیه‌ زیر در مورد بازتاب منفی، خداوند در قرآن می‌فرماید: که ما خودمان شیطان را بر فرد می‌گماریم. «وَ مَنْ یعْشُ عَنْ ذِکرِالرَّحْمَنِ نُقَیضْ لَهُ شَیطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ» (الزخرف:۳۶).
«هر کس از رحمانیت الهی غافل شود، بر او شیطانی می‌گماریم که با او همراه و رفیق باشد».
عکس‌العمل بازتاب، در وهله‌ اول، تشدید همان بازتاب را برای فرد ایجاد می‌کند و در وهله‌ دوم، آگاهی مثبت و یا منفی را به نسبت بازتاب شخص برای او به‌وجود آورده و باعث هدایت و یا گمراهی شخص می‌شود. بنابراین؛ انسانی که خسیس است احتمال این‌که خسیس‌تر بشود خیلی بیش‌تر است تا این‌که خساست او کم‌تر شود و یا این‌که انتظار می‌رود آدم بدجنس، بدجنس‌تر شود و آدم آگاه، آگاه‌تر.
لذا در قانون بازتاب آن‌چه که گفته می‌شود «…فَاِنَّ اللهَ یضِلُّ مَنْ یشآءُ وَ یهدی مَنْ یشآء…» (فاطر:۸) به‌ خوبی می‌توان فهمید که بر چه اساسی به کمک شبکه‌ها، ترتیب گمراهی یا هدایت انسان داده می‌شود؛ چگونه بر انسان شیطان گمارده می‌شود یا مشمول هدایت می‌شود.

کتاب انسان از منظری دیگر

از مجموعه کتب بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری