به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

روز جهانی «لغو برده داری» را به همه انسان هایی که رهایی بشر را از هر نوع بردگی آرزو نموده و برای تحقق آن تلاش میکنند، صمیمانه تبریک عرض میکنم.

لازم به ذکر است، با لغو برده داری سنتی، اینک روزی فرارسیده که برای لغو «برده داری سیاسی» تلاش نموده و این حقیقت مسلم را بدانیم که “حکومت انسان بر انسان باطل است”.

همچنین، با توجه به پیش رو بودن برده داری مدرن که طی آن به انسان القا میشود که فقط یک شماره کد بین المللی است (International code) و اینکه زمین نیز جایگاه ویژه‌ای نیست و کراتی مانند زمین در کیهان بسیار زیاد است!!! و انسان هم فقط یک حیوان پیشرفته است و در این میان چیزی به نام تعالی انسان و معنویت و… هم معنا و مفهومی ندارد و خرافاتی بیشتر به شمار نمی آید و تنها باید نقش برده ای را در سیستم های رایانه ای آتی بازی کند و… آماده باشیم و لازم است که بیش از گذشته، شان و منزلت خود را دریابیم و تن به هیچ نوع بردگی ندهیم.

بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 2/دسامبر/2022 مصادف با ۱۱/آذر/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: