به نام خدا

صدور حکم اعدام محمد قبادلو از متهمان اعتراضات اخیر و تایید آن توسط دیوان عالی کشور را محکوم و پا به پای همه آزاداندیشان جهان خواستار لغو فوری آن هستیم. تایید این حکم علیرغم تلاش های جهانی برای توقف این سلسله جنایات علیه بشریت، ثابت میکند که تجربه جدیدی از سرکوبگری در تاریخ رقم خورده است. اما آخر و عاقبت حاصلی به بار خواهد آورد که تاریخ نظیر آنرا هرگز به خود ندیده و شاید نخواهد دید. تجربه ای عبرت آمیز تر از تمام تجارب طول تاریخ.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 24/دسامبر.2022 مصادف با ۴/دی/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: