به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

با توجه به پاره ای از موضوعات روز بدینوسیله توضیحاتی به اطلاع دوستان عزیز و همراهان گرامی مجموعه عرفان کیهانی حلقه عرضه میگردد:

اینجانب همانطوریکه قبلا بارها به مناسبتهای مختلف اعلام کرده‌ام، هرگز قصد ورود به دنیای سیاست را نداشته و نخواهم داشت. با توجه به اینکه دنیای سیاست دارای تاریخ انقضاء میباشد و سیاسی بودن معادل با کسب قدرت و جاه و مقام و پست و… است و معمولا با تجربه تاریخ در برگیرنده نتایج درخشانی نبوده و در نهایت منجر به مرگ سیاسی متقاضیان میشود و… بنابراین بطور قطع و یقین بنده هرگز عرفان را فدای سیاست نخواهم کرد. اما از آنجا که عرفان از ظلم ستیزی هرگز جدا نیست، دفاع از حق و حقیقت همانطوریکه از اساس وظیفه هر انسان آزاداندیشی است، وظیفه بنده نیز میباشد و تا کنون نیز هر اقدامی در این رابطه به سهم خود توانسته ام، انجام داده‌ام (حتی شاید خیلی بیشتر از اینها). از طرف دیگراز آنجا که دفاع از حق و ظلم ستیزی چارچوب های خاص خود را دارد و تشخیص های ویژه ای را می طلبد، بنابراین ظرافت های خاصی نیز دارد که عدم توجه به آنها منجر به فجایع بزرگی میشود که تاریخ بخوبی گواه آن می باشد. از جمله:

یکی از فریب هایی که در این مسیر وجود دارد و عده ای آنرا مطرح میکنند موضوع اتحاد است و فکر میکنند که به بهانه اتحاد با هر فردی باید دست داد. این بزرگترین اشتباه ممکن در پیش روی است. حقیقت این است که گذر از این مرحله نیاز به معتمدینی دارد که دلسوز ملت بوده و در عمل به اثبات رسیده باشد و در این میان سابقه مبارزاتی افراد و حبس و زندانی شدن و شکنجه آنها و عدم داشتن سوءسابقه در خیانت به مردم و جنایت و غارتگری ملت از ملاک های بسیار مهم میباشد و این سوال مطرح است که چگونه میتوان به جماعتی که دارای چنین سوءسوابقی هستند، اعتماد کرد و سکان حرکت مردم را به دست های آنان داد. پس:

«آزموده را آزمودن خطاست»

فراموش نکنیم که در انقلاب بزرگ ملت ایران در سال57 طبق اسناد تاریخی سردمداران انقلاب در آن زمان بارها گفته بودند که ملاک انتخاب ساختارسیاسی کشور، رفراندوم ملت است و آنها هیچ پستی را قبول نخواهند کرد و… اما بعد از اینکه سوار کار انقلاب شدند، همه قدرت و… را قبضه و مخالفین خود را به طرق مختلف سر به نیست کردند. در آن زمان درست مانند هم اکنون ملت فقط به فکر پیروزی انقلاب بود و در نتیجه به اینگونه موارد توجه نشد که گروه هماهنگ کننده میتواند مسیر اداره و کنترل جریان انقلاب را به نفع خود به دست بگیرد و امکان هر گونه زد و بندی بین افراد این گروه وجود دارد و آنها میتوانند بین خود مملکت را تقسم کنند و هریک منافعی را برای خود تعریف  و ملت را فدای منافع خود کنند.

بنابراین شورای گذر از انقلاب باید دارای مرامنامه و اساسنامه و… باشد که برای نمونه در زیر نمونۀ پیش نویسی در این مورد ارائه میگردد:

پیش نویس شورای موقت  گذر( معتمدین و منتخبین ملت)

الف‌) تعریف شورای معتمدین و منتخبین ملت(موقت):

شورایی علنی با ساختارغیرحزبی و غیرایدئولوژیک است که متشکل از افراد معتمد شناخته شده و منتخب ملت می باشد. این شورا به منظور تحقق اهداف مورد نظر بدون هرگونه سوگیری سیاسی و جهت گیری و جانبداری از گروه های سیاسی، اشخاص و… اهداف خود (که صرفا حفظ منافع ملت است) را دنبال میکند. به عبارتی دیگر، این شورا از نظر سیاسی کاملا خنثی بوده و تا برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای مردم هیچگونه سوگیری سیاسی نخواهد داشت و فقط آرای مردم برای آن ملاک میباشد.

نکته: نمایندگان احزاب و گروه ها به شرط رعایت این مرامنامه و واجد شرایط بودن میتوانند عضو شورا باشند. اما شرکت و حضور گروه‌ها و تشکل‌ها در شورا مطلقا ممنوع میباشد. زیرا، بطور قطع شورا درگیر جهت گیری‌های سیاسی و تامین منافع آنان و حرکت در جهت به دست آوردن قدرت و انحصار آن گروه و تشکل ها و…  قرار خواهد گرفت. در نتیجه، هدف شورا از حفظ منافع ملت به حفظ منافع اشخاص و گروه ها و… تبدیل و منحرف خواهد شد. همچنین، از نگاه شورا، کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…، شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی و… در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی مساوی و برابر هستند.

ب) مرامنامه سیاسی:

دفاع از ملت در جهت رفع سلطه، ظلم و ستم و غارتگری به هر نحو ممکن، قرارگرفتن در جایگاه حافظ منافع ملت بودن، کمک به مردم برای رسیدن به حقوق حقه خود و… که بدون  داشتن هرگونه چشمداشت و انتظاری، کمر به خدمت ملت بسته‌اند تا …

پ) اساسنامه سیاسی:

۱) حمایت از جنبش‌های اعتراضی مردم و … در جهت… و انجام هماهنگی های لازم

۲) تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز در خلال دوران گذر و در زمان تدوین قانون اساسی به عنوان یک اصل مسلم از این قانون.

۳) تعیین نوع سیستم اداره مملکت و ارائه به پیشگاه ملت برای انتخاب نوع آن در انتخابات و سپس با تعیین نوع سیستم اداره مملکت برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین شایستگان متخصص.

۴)  فراخوان عمومی و هماهنگی های لازم برای برگزاری رفراندوم و همه پرسی، قانون اساسی و…

۵) کمک به پیاده شده نتایج انتخابات مردم و استقرار نظام سیاسی منتخب

۶) قرار دادن متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن به عنوان اصل پایه در قانون اساسی و تاکید بر حفظ محیط زیست در حد تاسیس وزارت محیط زیست.

۷) انحلال شورای موقت گذر و تشکیل شورای اصلی معتمدین و منتخبین ملت در جهت حفظ منافع ملت

نکته: پس از این مرحله و انحلال شورای موقت، اعضای این شورا میتوانند مجددا کاندید برای شورای اصلی و یا احراز هر پست خدمتی در سیستم مدیریتی آینده کشور باشند تا با آرای مردم و نهادهای ملی ذیربط مورد گزینش قرار بگیرند.

ت) اهداف:

ث) نام شورا:

ج) شرایط گزینش معتمدین و منتخبین:

کسانی که نسبت به خصوصیات زیر در بین ایرانیان معروف هستند. بطوریکه مردم میتوانند بطور نسبی و موقت به آنها اعتماد نموده و حاضر شوند که به تصمیمات آنها در امور جاری و تعریف شده عمل کنند:

–        درستکار و امین بودن

–        فعال در امور ظلم ستیزی و دلسوز نسبت به منافع ملت

–        با درایت و توانمند

–        بدون هرگونه سوءسابقه بویژه در امور ارتکاب جنایت و جرایم علیه ملت

–        داشتن شجاعت لازم

–        قبول مرامنامه، پیمان نامه، آیین نامه و… در جهت خدمت بدون چشمداشت و تامین منافع همه جانبه ملت و آنچه که در این مرامنامه آمده است.

نکته: این انتخابات در حال حاضر چون متکی به آرا و انتخاب ملت نیست، لازم است به گونه‌ای باشد که به اتفاق نظر ظاهری ملت، امری سنجیده و معقول بوده و انتخاب افراد کاملا بدیهی و منطقی به نظر آمده و جای سوال و شبهه‌ای باقی نگذارد.

چ) تعداد افراد شورا:

برای اطمینان از عملکرد شورا از بایت اینکه به راحتی نتواند مسیر حرکت را به نفع خود تغییر بدهد و منجر به زدو بندهای سیاسی در داخل شورا نشود، پیشنهاد میگردد تعداد افراد این شورا از ی بین 50 تا 100 نفر تشکیل شود.

ح) پیمان نامه:

 افراد این شورا متعهد هستند، در شورا به جز پرداختن به امور مربوط به دفاع از حقوق مردم بعنوان حافظین منافع ملت، هیچگونه سوگیری و تلاش برای انحراف شورا بسمت جانبداری از گروه ها، افراد و… همچنین طرح موضوعات خارج از چارچوب تعیین شده در این مرامنامه نداشته باشند. در نتیجه، در شورا هرگونه بحث و جدل در خصوص دفاع از گروه‌ها و جریانات سیاسی مطلقا ممنوع خواهد بود و همه وقت و انرژی این شورا صرف پرداختن به امور تعیین شده و اهداف آن که دفاع صرف از حقوق ملت خواهد بود، میشود.

د) آیین نامه انضباطی:

ز) آیین نامه اجرایی:

ژ) نحوه رای گیری و اتخاذ تصمیم:

ص) شرح وظیفه افراد:

در این رابطه هر ائتلافی که از قبل جریان حکومت خواهی و سهم خواهی و… داشته باشد، مسلما نمیتواند حافظ منافع ملت باشد و اتحادی نیست که بخاطر دفاع از مردم تشکیل شده باشد بلکه ملت وسیله‌ای است برای اینکه آنها به اهداف خود برسند. بنابراین، بنده بعنوان یک ایرانی نمیتوانم نسبت به ملت خود مرتکب خیانت شده و بدون اطمینان از بی طرفی شورای منتخبین و معتمدین مردم و سایر شرایط لازم از هرنوع ائتلافی حمایت کنم و به دوستان خودم هم این موضوع مهم را توصیه میکنم.

در این رابطه، متاسفانه تا کنون شاهد مرامنامه و اساسنامه ای که ضمن بیطرفی تمام حافظ منافع ملت باشد، صادر نشده است و هدف افراد و گروه ها بیشتر طرح خود بوده تا عزم راسخ برای حفظ منافع ملت.

با توجه به اینکه نگاه سیاسی عرفان کیهانی حلقه مبتنی بر حقوق کامل بشر و رهایی آنها از هر گونه اسارت و سوءاستفاده سیاسی، جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری جدید و… است، و به عبارت دیگر، امکان ندارد کسی به فکر انسان ها باشد ولی طالب اسارت سیاسی انسانها بوده و یا مایل باشد که ثروت ملی صرف تجملات و تشریفات نظام حاکمه بشود، سیستم دیکتاتوری جدیدی جایگزین این نظام بشود و… بنابراین مانیفست رنسانس ایران آزاد از نابترین اندیشه های رهایی بخش و انسان دوستانه برخاسته و نه امروز و نه هرگز کسی نمیتواند چارچوب کلی آنرا زیر سوال ببرد (اگر هست لطفا ارائه شود). مسلما خود من بعنوان ارائه دهنده این مانیفست به همه اصول آن معتقد بوده و به هیچ عنوان حرکتی را که ناقض آن باشد انجام نخواهم داد. به همین دلیل نیز تا کنون هیچ ائتلافی را تایید نکرده و قبول نداشته ام. زیرا واجد شرایط منطبق با چارچوب فکری بنده و مرامنامه‌ای که اینگونه ائتلاف ها و فعالیتها باید داشته باشند، نبوده است.

اما گذشته از این مسائل، برخی از افراد که در مجموعه غیررسمی عرفان کیهانی حلقه با گذرانیدن دوره های مربوطه به آموزه های این مکتب تا سطح مربیگری ادامه داده اند، سعی بر این داشته اند که از پتانسل مجموعه برای سوگیری افراد و حمایت از اشخاص سیاسی استفاده کنند تا بتوانند مجموعه را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. ولی چون با مواضع حق طلبانه و ظلم ستیزانه عرفان حلقه مواجه شده و عملا کار چندانی در جهت ایجاد انحراف در این مجموعه نتوانسته اند انجام دهند؛ اقدام به تخریب و ترور شخصیتی و به زیر سوال بردن برخی از موضوعات از جمله اینکه مداخله من در سیاست خلاف اصل اول مانیفست است که این از بی ربط ترین بهانه ها بوده است.  زیرا مداخله من در جهت دفاع از ملت است نه کسب مقام در حکومت آتی ایران، ضمن آنکه مانیفست رنسانس با تشکیل هرنوع حکومتی نیز مخالف است، بلکه برای اداره امور مملکت پیشنهاد استخدام شایستگان و متخصصین را در چارچوب هیئت های تخصصی میدهد و نه تشکیل حکومت و تفویض قدرت به افراد تحت عنوان ریس جمهور و اعضای هییت دولت و… که دوباره شاهد این خودکامگی ها و استبدادها باشیم.

به هر حال، از این پس فعالیت سیاسی احتمالی بنده در جهت تثبیت و معرفی این اصول است و نه اینکه خواسته باشم تا کاره ای بشوم، زیرا مطمئنا هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

بنابراین، حضور در عرصه سیاست و دفاع از حق بر هر انسان آزاد اندیش و حق طلبی کاملا لازم و واجب است، چه برسد به کسانیکه در عرفان رسما ادعای ظلم ستیزی دارند. در نتیجه، مجموعه عرفان حلقه نیز لازم است بتواند در انتخابات پیش رو و هرجایی که لازم است، حضور داشته باشد، لازم است این کار را انجام دهد و این آمادگی را کسب کند که به نفع ملت حرکت کند.

اما با توجه به اینکه هر روز در مورد مواضع مختلف مورد سوال قرار میگیرم و نظر بنده را جویا میشوند، من فقط نظرات شخصی خود را بیان میکنم و هیچ مسئولیتی را در این موارد نمی پذیرم. کسانیکه مایل باشند میتوانند مطابق تصمیم من عمل کنند و یا اینکه بطور شخصی هر طور که خود مایل هستند اقدام کنند. اما استفاده از پتانسل مجموعه برای تبلیغات سیاسی گروه ها و دسته جات مختلف کاملا ممنوع است. زیرا این مجموعه خود دارای فکر سیاسی و راهکار و… هست و ارائه دهنده نظرات مبتنی بر عرفان در همه رشته ها از علم و حکمت گرفته تا سیاست دارای استقلال فکری میباشد و نیازی به تبعیت از دیگران ندارد.

 اما در مورد این انتخابات اخیر نیز که مجموعه برای اولین بار با چند روز تاخیر بنا به دلایلی مجبور به حضور شد،  این نیاز وجود دارد که مجموعه ما نیز  بتواند مشارکت فعال در امور اجتماعی و ظلم ستیزی داشته باشد و تنها شعار ظلم ستیزی ندهد و در قبال افرادی که عمر خود را وقف مبارزه و ظلم ستیزی کرده اند، مورد حمایت ما قرار بگیرند. این موضوع چه منافاتی با نقض مانیفست رنسانس دارد که برخی افراد مطرح کرده اند، مشخص نیست. بویژه اینکه حضور من فقط برای تشویق مجموعه به ایفای نقش خود می باشد که مجموعه نیز با بودن خود من، مشارکت کند و وارد شدن اسم من به منظور تشویق افراد مجموعه برای چنین حضوری هست و گرنه من اصلا و ابدا سیاسی نیستم و عرفان را همانطوریکه قبلا هم عرض کرده ام به سیاست نخواهم فروخت (بدبخت ترین انسان ها افراد سیاسی هستند که آخر و عاقبت ندارند. به همین دلیل هم عیسی مسیح ع فرمودند “دولتمردان را دعا کنید”) ولی همواره در کنار ملت هستم و به هر نحو ممکن حافظ منافع آنان خواهم بود. اما خودم در به دنبال گرفتن هیچ نقش سیاسی نیستم و با راه افتادن شما عزیزان به نفع دیگران، من فورا کنار خواهم رفت و مشغول کارهای خودم خواهم شد. زیرا،  نقش من فقط در حوزه عرفان تعریف شده است و بس. اما عزیزانی که خود را متعلق به این مجموعه غیررسمی میدانند، مختار هستند که در این ظلم ستیزی با من همکاری کنند و یا نکنند. در این مجموعه هرگز هیچگونه اجباری و در هیچ موردی وجود نداشته و نخواهد داشت و همواره در بین ما آزادی کامل برقرار بوده، حتی برای ماندن و یا ترک کردن. اما متاسفانه عده ای به نام مجموعه در حال تخریب این مجموعه هستند تا بتوانند امیال خود را پیاده کنند و در این مورد هم بنا به طرح و توطئه هایی حساب شده، مجموعه ما را درگیر انتخابات ظالمانه ای کنند و پایه دیکتاتوری دیگری را بریزند. چرا که ما در حال حاضر در ایران سه نوع انتخاب داریم:

انتخاب آگاهانه- انتخاب خدمتگزاران حقیقی مردم بعنوان اعضای معتمدین و منتخبین مورد اعتماد ملت  (که زندگی خود را وقف مبارزه با ظلم و ستم کرده اند و مدام در حبس و شکنجه و… قرار داشته و خانواده های آنان نیز بدترین شکنجه ها را متحمل شده اند).

انتخاب ناآگاهانه- انتخاب افرادی به غلط و بدون داشتن سابقه مبارزاتی لازم و کافی و عدم اثبات اینکه حقیقتا دلسوز مردم بوده اند برای شورای معتمدین و منتخبین مردم.

انتخاب ظالمانه- انتخاب افرادی که سابقه ظلم و جنایات و غارتگری و… نسبت به ملت داشته اند و به آینده آنان نیز هیچگونه اطمینانی نمیتوان داشت که مجددا دیکتاتوری جدیدی را ایجاد نکنند.

کلیه کسانیکه باعث شوند دوباره در این مملکت دیکتاتوری جدیدی بوجود بیاید شریک جرم در جنایات و غارتگرها و… در آینده خواهند بود، چه خود را توجیه کنند و چه نکنند، چه قبول داشته باشند و چه نپذیرند.

اینجانب خدا را شکر میکنم که در حال حاضر انتخابی آزادانه و آگاهانه در حمایت از خادمین حقیقی ملت داشته باشم و همواره در کنار مردم ستمدیده و غارت زده ام قراربگیرم. اما تکرار میکنم هر یک از عزیزانی که خود را متعلق به این مجموعه میدانند، مختارند که با مسئولیت شخصی خود، انتخاب و حرکت من را تایید و دنبال کنند و یا نکنند. اما کسانیکه به نام عضو این مجموعه غیررسمی در حال تخریب مجموعه، بنده و یا… هستند، در وهله اول از آنها درخواست میشود که اگر با طرح و برنامه وارد ایفای این نقش شده اند، دست از دنبال کردن ظالمین بردارند و یا این مجموعه را ترک کنند و یا در صورت ارتکاب ناآگاهانه این اعمال، بیشتر فکر کنند و موضوعات را دقیقتر بررسی کنند، بلکه از این ناآگاهی نجات پیدا کنند. در غیر اینصورت، ما آنها را در نهایت بعنوان عوامل مزاحم و سربار تلقی خواهیم کرد، نه عضو مجموعه و از آنها خواهیم خواست که از ایجاد مزاحمت خودداری و مجموعه را ترک کنند.

اما دربارۀ دسته ای از عوامل نفوذی که مشخصا با راه انداختن این شعار که بت پرستی و شخص پرستی نکنیم و… با حضور من در جایجای مجموعه مخالفت میکنند، چه در عرفان و چه در سیاست و… اگر توجه و دقت شود، این عده مجیزگویی و کاسه لیسی اشخاص و افرادی را براحتی انجام میدهند و نوکری کسانی را میکنند که سابقه سیاه آنها مثل روز روشن است و ما نمیدانیم دم خروس را باور کنیم و یا قسم حضرت عباس را. از دوستان عزیز خواهشمند است در مواجهه با این دسته از افراد، دور آنها را خالی کنند تا آنها در انزوای خود مجبور شوند به دنبال همان اربابانشان بروند و یقه ما را رها کنند. در غیراینصورت مجبور خواهم بود مجموعه غیررسمی «عرفان کیهانی حلقه» را منحل نموده و مجموعه رسمی «مکتب عرفان کیهانی حلقه» را تاسیس کنم که دیگر در آن افراد بصورتی حساب شده و با قبول شرایط سختتری وارد شوند تا عوامل مزاحم و نفوذی و سیاهی لشگرها نتوانند در آن ورود پیدا کنند.

ادامه دارد….

بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: 17/ فوریه/2023 مصادف ۲۸/بهمن/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: