سازمان صلح طاهری از فراخوان ۱۶ اسفند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به مسمومیت دانش آموزان و در جهت رسیدن به خواسته‌های به حقشان حمایت کرده و صدای دانش‌آموزان و معلمان مظلوم خواهد بود.

اشتراک گذاری این مطلب: