به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

روز طبیعت را به همه آنها که طبیعت را پاره‌ای از وجود خود می دانند و هر لحظه را برای آشتی با آن مغتنم می شمارند و امروز را برای چنین حرکت زیبا و با خیر و برکتی اختصاص داده اند، تبریک عرض میکنم.

در این رابطه باید در نظر داشت، طبیعتی را که از نعمت آن برخورداریم در تمامی کیهان یکتا و بی نظیر است. در هیچ کجای این کیهان پهناور که در آن بطور قطع و یقین میلیاردها سیاره وجود دارد، هیچ یک مانند زمین نخواهند بود و چنین طبیعتی در هیچ کجا بافت نمیشود. حتی در تمامی کیهان پرعظمت، یک مشت خاک مانند آن چه را که در این کُره وجود دارد، پیدا نمیشود. این کره خاکی حاصل میلیاردها سال حرکت بی امان و هوشمندانه کیهان بوده که از دل آن چنین شاهکار بی نظیری بیرون آمده که متعاقبا توانسته با پذیرش حیات، موجودی استثنایی و توانمندی همچون انسان را پدیدار کند. موجودی که به غیر از ناطق بودن، این قابلیت را دارد که عشق، وجد، ذوق، شوق، حیرت و تعجب، کمال و معرفت، مهر و محبت، ایثار و فداکاری، شناخت کمی و کیفی، منطق و فلسفه، هویت، معنا، ارزش، اخلاق، تعبیر و تفسیر، استدلال، استنتاج، استقرا، مدیریت، علم و دانش و… را بفهمد. قابلیت هایی که هیچ موجودی در کیهان از آن برخوردار نیست و به همین دلیل عنوان «اشرف مخلوقات» را به خود اختصاص داده است.

امروز را به خود و طبیعت از این منظر نگاه میکنیم که آنچه در پیش چشم ماست و در اختیار داریم، در کیهان یگانه و بی نظیر است و شاهکارهایی غیر قابل تکرار می باشند. از اینرو به چنین آثار هنرمندانه ای ضمن اینکه با نگاه تحسین آمیز می نگریم، در جهت حفظ و نگهداری از آن و اجتناب از تخریب و آلودگی همه جلوه های آن ازخاک گرفته تا آب و هوا کوشیده و آنرا مقدس و محترم می شماریم.

بنابراین امسال را سال تقدس یگانه‌های تک هستی یعنی «سال انسان و زمین» می نامیم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 02/ آوریل/2023 مصادف با ۱۳/فروردین/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: