به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

روز جهانی «پناهندگان» را گرامی داشته و به عنوان یک پناهنده و یک قربانی نقض حقوق بشر که راهی به جز گریختن از خانه و کاشانه و نجات جان خود را نداشته، با همه پناهندگان دنیا ابراز همدردی نموده و برای آنان آرزوی صبر و استقامت در راه مبارزه بر علیه ظلم و ستم عوامل و مسببین ایجاد این پدیده شوم را دارم.

لازم به ذکر است: پناهندگی یکی از تبعات نقض حقوق بشر، جنگ و تجاوز به حقوق انسان‌هاست که عده‌ای برای رسیدن به منافع و قدرت طلبی‌های خود حق زندگی تعداد بسیاری از انسان‌ها در وطن خود را سلب میکنند و آنها را وادار به آوارگی و پناهنده شدن به کشورهای دیگر میکنند.

در این راستا: از همه نهادها، سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری، عفو بین الملل، کمیسیون دفاع از آزادی ادیان آمریکا، مقامات محترم دولت کانادا، اشخاص و افراد در موقعیت های مختلف، خانواده و… که در امر پناهندگی و اسکان من در تورنتوی کانادا و نجات جان خود از دست اهریمنان و دشمنان بشریت و… به هر نحو ممکن کمک و یاری کردند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

– گزارش کمیسیون بین المللی آزادی ادیان آمریکا از پناهندگی محمدعلی طاهری (انگلیسی):

https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-religious-prisoner-conscience-mr-mohammed-ali-taheri-granted

– صفحه مخصوص پرونده محمدعلی طاهری در کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا (انگلیسی):

https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/released-rpocs/mohammad-ali-taheri

– توییت‌های سازمان آزادی ادیان در مورد پناهندگی محمدعلی طاهری (انگلیسی):

– گزارش عفو بین الملل از پرونده‌های موفق شامل پرنده محمدعلی طاهری و پیوستن وی به خانواده در کانادا (انگلیسی):

www.amnesty.org/en/latest/impact/2020/12/41-human-rights-wins-to-celebrate-right-now/

– گزارش عفو بین الملل تایلند از پرونده‌های موفق و پیوستن محمدعلی طاهری به خانواده‌اش در کانادا (انگلیسی):

https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/809/

– گزارش صدای آمریکا از پناهندگی محمدعلی طاهری (فارسی):

https://ir.voanews.com/a/canada-us-asylum-taheri/5376478.html

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 20/ژوئن/2023 مصادف با ۳۰/خرداد/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: