به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله به اطلاع میرساند: با توجه به ظلم و ستم نظام حاکم، سرکوب ملت در قبال اعتراض در جهت احقاق حقوق تضییع شده و اعدام متعرضین، بی لیاقتی و بی کفایتی کلی نظام، فرمایشی بودن مجلس نمایندگان ملت، مترسک بودن و عدم استقلال دولت جمهوری و قرارداشتن زیردست حکومت اسلامی، دنبال کردن اهداف پوچ و بیهوده و خیالی، به باد دادن آمال و آرزوهای چندین نسل و تصمیم گیری‌های ابلهانه برای نسل‌های آتی، دروغ بودن تمام شعارهای استقلال طلبانه و…، سرقت و چپاول ثروت‌های ملی و… شرکت در انتخابات و دادن رای، خیانتی آشکار به منافع ملت ستمدیده و غارت زده ایران میباشد.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 26/ فوریه/2024 میلادی مصادف با ۷/اسفند/۱۴۰۲ خورشیدی

اشتراک گذاری این مطلب: