مصاحبه مجله خبری هفته کانادا با محمدعلی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه در حاشیه برنامه اعتراضی پزشکان ایرانی تورنتو در بنیاد پریا:

“محمدعلی طاهری که پیشتر خودش در ایران به اعدام محکوم شده بود به «هفته» گفت زمانی که در ایران زندانی بوده ۱۷ بار صحنه اعدامش را بازسازی کردند و همچنین قصد داشتند که از او اعتراف اجباری هم بگیرند”.

اشتراک گذاری این مطلب: