به نام خدا

سرکار خانم نسرین ستوده

مبارز راه آزادی

زحمات و مجاهدت‌های شجاعانه شما برای آزادی من در خلال سال‌ها حبس اینجانب در بازداشتگاه ۲-الف از جمله حضور مداومتان با پلاکارد در زندان اوین) بدون هرگونه چشم داشتی و بدون این که حتی وکیل قانونی من باشید. این موضوع، بار دیگر زنده بودن ارزش اخلاقی حرفه وکالت و تقدس این حرفه را در دفاع از حقوق قربانیان دست ظالمین توسط وکلای آزاده به بهترین نحوی ثابت کرد (و مبارزه با ظلم و ستم در راه احقاق حقوق تضییع شده من و سایر زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، و دفاع از حقوق بشر حماسه‌ای فراموش نشدنی است.

همچنین نگرانی‌های شما به هنگام ۱۷ بار اقدام به اعتصاب غذای من در بازداشتگاه، مبنی بر دست کشیدن از اعتصاب غذا به منظور جلوگیری از وارد شدن لطمه جسمی به من را کسی فراموش نخواهد کرد. اما متاسفانه امروز مطلع شدم که شما در اعتراض به بی عدالتی برای چندمین بار اقدام به اعتصاب غذا نموده‌اید که بدینوسیله عاجزانه از شما درخواست می‌کنم همان‌گونه که در در آن زمان‌ها من نیز در مواردی به توصیه‌های شما توجه نموده و اعتصاب خود را خاتمه دادم شما نیز به این اعتصاب خاتمه بدهید و خانواده و دوستان خود را که به شدت نگران سلامتی شما هستند از این نگرانی برهانید.

در ضمن اطمینان خاطر داشته باشید که ندای آزادطلبانه شما به گوش آزاداندیشان جهان رسیده است .

مجدداً برای آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان‌های ایران به علت عدم برخورداری از شرایط بهداشتی مناسب و جلوگیری از تلفات جانی این عده از همه نهادهای حقوق بشری و ذیربط درخواست رسیدگی و کمک عاجل دارم.

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات من، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده‌ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می‌اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می‌دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت آن‌ها را در برنامه حذف قرار می‌دهد).

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

تورنتو: ۲ آپریل ۲۰۲۲ مصادف با ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

رونوشت:

  1. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  2. عفو بین الملل
اشتراک گذاری این مطلب: