به نام خدا

سازمان محترم عفو بین‌الملل

با نهایت احترام

بدین‌وسیله مراتب قدردانی صمیمانه و سپاس خود را از تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر آن سازمان معظم در دفاع بشردوستانه چندین ساله از حقوق اینجانب در مقابل اعمال و رفتار غیرقانونی و غیرانسانی نهادهای امنیتی و همچنین کمک‌های موثر پس از خروج غیرقانونی من از ایران و نجات جانم از چنگال نفرت‌انگیز تروریست‌ها و عوامل وابسته به آن‌ها و رسیدن به کانادا، اعلام می‌کنم. بدون شک اقدامات انسانی این سازمان در دفاع از حقوق بشر، نقشی اساسی در راه رسیدن انسان به عصر طلایی آزادی اندیشه و نجات از دوران سیاه انحصارطلبی‌های فکری و… ایفا می‌کند.

با تقدیر و تشکر

محمد علی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: