به نام خدا

سرکار خانم نرگس محمدی

مبارز راه آزادی

زحمات و مجاهدت‌های شجاعانه شما در برقراری عدالت و آزادی‌خواهی، همچنین مبارزه با ظلم و ستم در راه احقاق حقوق تضییع شده من و سایر زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی و دفاع از حقوق بشر حماسه ای فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات حق طلبانه به ثبت رسانیده است. شما برای آزادی من در خلال سال‌ها حبس اینجانب در بازداشتگاه ۲الف اوین، بدون هرگونه چشم داشتی و بدون این که حتی وکیل قانونی من باشید، این موضوع، بار دیگر زنده بودن ارزش اخلاقی حرفه وکالت و تقدس این حرفه را در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی توسط وکلای آزاده به بهترین نحوی به اثبات رسانید.

امروز بدانید که ندای حق طلبانه شما به گوش آزاداندیشان جهان رسیده است.

در اینجا بار دیگر برای آزادی این دسته از وکلای محترم و زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان‌های ایران به علت عدم برخورداری از شرایط بهداشتی مناسب و جلوگیری از تلفات جانی این عده از همه نهادهای حقوق بشری و ذیربط درخواست رسیدگی و کمک عاجل دارم. لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات من، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان(ساع) نامیده ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می‌دهد

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت هیئت حاکمه آن‌ها را در برنامه حذف قرار می‌دهد).

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان حلقه: محمدعلی طاهری

رونوشت:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

عفو بین‌الملل

کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا

اشتراک گذاری این مطلب: