به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدین‌وسیله صدور هرگونه قرار محکومیت به ویژه صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی- امنیتی و عقیدتی (ساع) را محکوم نموده، پیام جهانی«نه به اعدام» را با همه وجود به عنوان کسی که سال‌های متمادی از عمر خود را بی‌گناه «در پای چوبه دار» سپری نمود، اعلام می‌کنم.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: