به نام خدا

بدین‌وسیله روز جهانی صلح را خدمت تمامی انسان‌های آزاده و صلح‌طلب تبریک عرض کرده و آرزومندم انسان با دستیابی به نگاهی فراکل‌نگر و پی بردن به کرامت و منزلت انسان در تفکر «اینتریونیورسالیزم» به درک وحدت جهان هستی رسیده و بتواند به صلحی پایدار دست یابد.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: