به نام خدا

فاصله گرفتن از خشونت و رسیدن به ارتقای بینشی و ذهنی، گسترش عدالت و صلح فردی و اجتماعی و رعایت حقوق بشر راه حل اساسی برای حل بسیاری از معضلات جامعه جهانی است و مشکلات انسان نه تنها با اعدام قابل حل نیست، بلکه عوارض جانبی سوء بیشتری را به جوامع بشری تحمیل می‌کند. به ویژه اعدام و آزاداندیشان و انسان‌های فرهیخته که قدرتمداران با خیال باطل رسیدن به سلطه ابدی بر ملت، اعمال چنین خشونتی را اعمال انسان‌های بزرگ را از سر راه خود بر می‌دارند.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: