به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

سالگرد صدور نخستین اعلامیه حقوق بشر را به جامعه جهانی به ویژه ایرانیان عزیز تبریک عرض می‌کنم. این اعلامیه که در برگیرنده آزادی اندیشه و لغو برده داری و…، افتخاری است برای کل بشریت که از ژرف اندیشی انسان‌های بصیر در جهت پیاده کردن حقوق مسلم بشر حکایت دارد. مجاهدتی در خلال همه طول تاریخ از سوی انسان‌های فرهیخته و آزاد اندیش که همواره توسط قدرتمداران و سلطه جویان و… نقض شده است.

به امید روزی که حقوق بشر به معنای حقیقی آن بر جوامع بشری حاکم باشد.

با آرزوی توفیق الهی

  • بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
  • بنیاد صلح طاهری

محمدعلی طاهری

تورنتو: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ مصادف با ۷ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی

اشتراک گذاری این مطلب: