به نام خدا

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌نماید تا همه آزاد اندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.
سازمان صلح طاهری تورنتو: ۱۰/۱/۲۰۲۲

اشتراک گذاری این مطلب: