به نام خدا

بدینوسیله سازمان صلح طاهری حمایت خود را از اخراج سفرای نظام جمهوری اسلامی از کلیه کشورهایی که قصد کمک به ملت ستمدیده ایران را دارند (از جمله کشورهای اروپایی)، اعلام می نماید.

بنیان‌گذار سازمان صلح طاهری
محمدعلی طاهری
۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۷ مهر ۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: