به نام خدا

بدینوسیله ضمن اعلام حمایت خود از هرگونه تجمع و راهپیمایی اعتراضی در تحقق جنبش آزادی‌بخش ایران، در هر نقطه از جهان, راهپیمایی ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ ایتالیا – رم (ساعت ۱۵) را اعلام و مورد حمایت قرار داده و در آن شرکت می‌کنیم.

۲۵ اکتبر۲۰۲۲ مصادف با ۰۳ آبان ۱۴۰۱ ایتالیا

اشتراک گذاری این مطلب: