به نام خدا

اعدام مجاهد راه آزادی محسن شکاری را محکوم نموده، شهادت این مجاهد راه آزادی را به پیشگاه ملت مبارز ایران، خانواده آن شهید و همه آزاداندیشان تسلیت عرض میکنم. بدون شک این دهان کجی نظام نسبت به انقلاب برحق ملت هرگز فراموش نخواهد شد. بزرگترین اشتباه نظام این است که تصور میکند با این روش ها و ایجاد رعب و وحشت، مردم را میتواند نسبت به خواسته های برحقشان منصرف کند. در حالیکه از این گونه روش‌ها در طول تاریخ بسیار استفاده شده و همگی نصیبی جز شکست مفتضحانه و نابودی برای حکومت داران و قدرت مداران به دنبال نداشته است.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو:۸/دسامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۱۷/آذر/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: