به نام خدا

دهم دسامبر روز جهانی بزرگداشت حقوق بشر را به جامعه جهانی بواسطۀ رسیدن به چنین رشد شاخص و مهم انسانی، همچنین به همه آنهایی که طرفدار رسیدن انسان به حقوق مسلم و برابری و… می باشند، تبریک عرض میکنم.
لازم به ذکر است، انسان در سیر تکاملی اجتماعی و سیاسی خود در طی هزاران سال، اینک به مرحله ای رسیده که «حقوق بشر»، حداقل مبنا برای قانون اساسی یک کشور مترقی محسوب می شود. هر چه قانون اساسی یک کشوری از اصول اطلاعیه جهانی حقوق بشر دورتر باشد، به جرات میتوان گفت، درجه توحش سیستم سیاسی آن نظام بالاتر بوده و میل به حکومت‌ داری و قدرت مداری در چنین سیستمی بیشتر به چشم می خورد.
در این رابطه به امید روزی هستیم نه چندان دور که ماده یک قانون اساسی مملکت حاکی از قرار گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان پایه و مبنای قانون اساسی و سایر قوانین جاری مملکتی باشد تا در سایه آن همه ایرانی ها صرف نظر از قومیت، نژاد، دین و مذهب و آیین‌های پرستشی، جنسیت و تمایلات فردی و… بتوانند حداقل‌های مورد نیاز یک زندگی بدون دغدغه را برای همه ایرانیان تضمین نماید.
شایان توجه است که برای داشتن یک زندگی خوب، صرف داشتن آزادی، کافی نیست. بسیاری از کشورها از سطوحی از آزادی برخوردارند؛ اما احساس خوشبختی و رضایت در بین مردم، آنچنان که باید باشد، نیست. پس در کنار آزادی، به آگاهی و معرفت نیز احتیاج  می باشد. اصولا مشکل انسان از نبود معرفت، ناآگاهی و عدم فهم فلسفه وجودی خود است. این موضوع نیز ممکن است مانع استفاده صحیح و درست از مقوله آزادی شود. پس در حقیقت برای ضمانت رسیدن به یک زندگی خوب و مطلوب که در آن همه انسان ها بتوانند به احساس رضایت برسند، به آزادی و آگاهی نیاز می باشد که با هم همراه باشند. بدیهی است که یک ملت ناآگاه، قادر به استفاده از آزادی نیست و خیلی زود حکومت طلبان و قدرت طلبان و… این آزادی را از کف چنین مردمی بیرون خواهند آورد. این عده قادرند با عوامفریبی و مکر و حیله و دادن وعده و نویدهای مختلف، توده های مردم را فریب داده و بعد از به دست گرفتن سکان قدرت مملکت، بازهم به تکرار تاریخ بپردازند و سلاح های خود را که با پول و ثروت همین ملت تهیه شده، به سمت مردم نشانه رفته و ملت را تهدید به مرگ کنند، بلکه بتوانند آزادانه به چپاول مملکت و ظلم و جور خود ادامه بدهند. حتی برای بازماندگان خود نیز پیش بینی حکومت داری وراثتی نیز بنمایند و…

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 10/دسامبر/2022 مصادف با ۱۹/آذر/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: