به نام خدا

خبر جانگداز اعدام مبارز راستین و انقلابی ایران زمین، مجیدرضا رهنورد داغ دیگری بر دل این ملت ستمدیده و همه ظلم ستیزان زد. اما اگر قدرتمداران حاکم تصور میکنند که آتش این انقلاب را با این حرکات ددمنشانه میتوانند خاموش کنند و چند صباحی دیگر نیز بر این مردم حکومت کنند، به شدت در اشتباه هستند و خیلی زود به اشتباه خود پی خواهند برد.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اعمال شنیع و ضدبشری و درخواست از همه محافل حقوق بشری و ذیربط برای محکوم کردن این اَعمال ددمنشانه و انجام اقدامات لازم در این زمینه، به خانواده شهید مجیدرضا رهنورد و پیشگاه مردم مبارز ایران و همه آزاداندیشان تسلیت عرض میکنم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 12/دسامبر/2022 مصادف با ۲۱/آذر/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: