به نام خدا

با توجه به اینکه لازم است تا هرگونه ائتلافی در جهت مدیریت شورای موقت گذار و… کاملا خنثی و فاقد هرگونه محوریت رهبری و قدرتی باشد و این عده صرفا نقش سفیران جنبش را بازی کنند و نه ذره ای بیشتر، بنابراین تا اظهارنظر روشن و رسمی شورای موقت گذار در باره موارد ابهام، از هرگونه اعلام موضعی در این خصوص خودداری میکنم. چرا که هنوز تکلیف بسیاری از موارد از جمله موقت بودن شورا، خنثی بودن و… نامشخص است. همچنین چون جنبش حاضر حرکتی است «ملت محور» و «ایرانی محور» و نه «خارج محور» و «خارجی محور»  در نتیجه، هرگونه حرکتی در خارج از کشور صرفا به منزله در جریان قرارگذاشتن افکار عمومی جهانی و دولتمردان ملل مختلف در باره چگونگی این جنبش مردمی و مشکلات و معضلاتی که ملت ایران در راه رسیدن به آزادی خود با آن مواجه اند، میباشد و نه پیش فروش ایران و لابی محوری که افراد شورای موقت گذار خواسته باشند برای مطرح شدن خود و به دست گرفتن سکان اداره مملکت، اتخاذ کنند (کما اینکه این لابی گری ها هم در عمل نتیجه عکس داده و عربستان و… و…!!!). در ضمن هرگونه نتیجه گیری از مبارزات مردم ایران در پای صندوق های رای مشخص و معین میشود و این شورا حق هیچگونه پیش داوری در مورد نوع سیستم اداره مملکت در آینده و القای محوریت قدرت و… را نخواهد داشت. در خاتمه، این شورای موقت باید اذعان کند که بعد از آزادی مبارزین سیاسی داخل کشور از زندان ها، نقش شورایی چنین گذاری را باید به صاحبان حقیقی آن که از این انسان های فرهیخته و جان بر کف و مبارزین کف خیابان ها تشکیل میشود، واگذار کند.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 11/ مارچ/2023 مصادف با ۲۰/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: