به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

ملت غیور و قهرمان ایران، ما در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اسفندماه در کنار شما هستیم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 12/ مارچ/2023 مصادف با ۲۱/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: