به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله با  فعالان حقوق بشر اعتصابی (جناب آقای دکتر نایب هاشم و هییت همراه) در وین که از تداوم تحصن و گردهمایی خود با هدف اعلام همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های تهران خبر می‌دهند، اعلام همبستگی می نمایم.

این فعالان سیاسی و مدنی در جریان این تحصن و گردهمایی، با روشن کردن شمع‌هایی برای هر یک از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده، ضمن یادآوری نام آنها بر تداوم تحصن خود تا تحقق مطالبات زندانیان تاکید کردند.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 16/ مارچ/2023 مصادف با ۲۵/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: