به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

احتراما: پیرو صدور اطلاعیه مورخ (11/ مارچ/2023 مصادف با ۲۰/اسفند/۱۴۰۱) در مورد منشور مهسا، با توجه به اینکه ابهامات این منشور بویژه در خصوص عدم اعلام بیطرفی سیاسی و عدم خنثی بودن مدیریت آن در جهت دادن فرصت به مردم برای مطالعه و انتخاب نوع سیستم مورد تاییدشان و انجام تبلیغات گسترده این مدیریت مبنی بر در اختیار داشتن آرای قاطع اکثریت مردم برای رهبری آینده سیاسی ایران ( در حاشیه طرح این منشور بصورت مداوم صورت میگیرد و…):

اینجانب: بدون داشتن هرگونه خصومت فردی با هیچ فرد و یا گروهی، صرفا به دلیل نگرانی برای آینده این ملت و دادن هشدار به منظور جلوگیری از ظهور یک دیکتاتوری جدید (بجای نظام دیکتاتوری فعلی و افتادن از یک چاه به چاه عمیق تر) ضمن قبول بسیاری از مفاد این منشور که در زمره خواسته های برحق و سیاسی و اجتماعی همه افراد و گروه ها میباشند و طرح آنها ضمن اینکه به هیچوجه موضوعات جدیدی نبوده و دربرگیرنده هیچ ابتکارعمل بدیعی نمی باشند، متعلق و در انحصار هیچ فرد و یا گروه خاصی نیست، از همراهی با گردانندگان این منشور خودداری می نمایم. اما به هر طریق مقتضی برای تحقق این خواسته‌ها و رسیدن ملت به حقوق حقه خود، به هر نحو مقتضی تلاش خواهم نمود.

در ضمن: انجام هرگونه تبلیغی مبنی بر اینکه چه درصدی از ملت ایران خواستار چه کسی هستند را صرفا سیاه نمایی دانسته و اعلام میکنم که چنین آمارهایی کاملا خودساخته، جعلی و بی پایه و اساس می باشند که با صرف هزینه و… به دست آمده و در فضای تبلیغاتی مجازی به این ملت ستمدیده و غارت زده القا میشود. بطور قطع، آمار واقعی فقط در پای صندوق های رای برای کاندیداهای متخصص که خود شخصا در وطنشان حاضر هستند و مانند دیگر کاندیداها با ارائه مدارک کارشناسانه، شخصا ثبت نام می کنند(از شرایط قطعی کاندیداتوری)، آن هم پس از انجام انتخابات اول و تعیین نوع سیستم سیاسی اداره مملکت، مشخص خواهد شد و بدون انجام این اقدامات قانونی مهم، کسی به جایی نخواهد رسید.

لازم به ذکر است: انجام انتخابات مرحله اول (انتخاب نوع سیستم مدیریت کشور) و انتخابات مرحله دوم (انتخابات برای گزینش افراد متخصص مدیریت کشور بر حسب نوع سیستم اداره مملکت) زیر نظر مبارزان و افراد معتمد و منتخب این ملت در هییت مربوطه و همچنین ناظران محافل ذیربط بین المللی انجام خواهد شد.

همچنین: در صورتیکه آمار ارائه شده در مورد مقبولیت مدیریت این گروه (منشور) درست باشد و این مدیریت قرار است اداره امور آینده مملکت را در دست بگیرد، لازم است توضیحی در مورد اموال مصادره شده در انقلاب سال57 که شامل تمام کارخانجات و… ایران (طبق لیست موجود که به مصادره بنیاد امام، مستضعفان، جانبازان، شهید، پانزده خرداد و… درآمده اند) میباشد، توضیح داده شود که با توجه به اینکه در نظام سابق کلیه سرمایه گذاری‌ها در ایران در نظام سابق متعلق به بنیاد پهلوی و بنیاد اشرف و وابستگان بوده و هیچ صنعت و… در ایران ایجاد نشده مگر اینکه متعلق به خاندان سلطنتی و وابستگانشان بوده است (طبق اسناد و مدارک موجود):

در اینصورت: این سرمایه گذاری‌ها و اموال مصادره شده چه تکلیفی پیدا میکنند و آیا باید به خاندان پهلوی باز گردانیده شوند؟ ضمن اینکه بخوبی مشخص است که همه این سرمایه گذاری‌ها از ثروت ملی ایرانیان انجام شده و متعلق به آحاد مختلف ملت ایران بوده و نه متعلق به خاندان سلطنتی. در این مورد تاکنون هیچگونه اظهار نظری نشده و این در حالی است که هنوز دارایی های ایران که در نظام سابق به هر دلیلی به خارج از ایران نیز انتقال پیدا کرده، هنوز به ملت ایران بازگردانیده نشده (به جز برج بنیادپهلوی در نیویورک محله منهتن که از طرف ایران مصادره و به بنیاد علوی تغییر نام داده شد) و بلاتکلیف می باشند (از جمله، تکلیف همین برج بنیاد پهلوی به ارزش 5 میلیارد دلار در آینده) و مشخص نیست که سرنوشت این مالکیت‌ها در سیستم آتی مدیریت اداره کشور به چه صورتی خواهند بود و در حقیقت بسیاری از فعالین امور سیاسی مملکت در حال حاضر به روند جنبش ملت ایران به عنوان یک بیزینس (تجارت) بسیار سودآور و نان و آب دار نگاه میکنند و سنگ آنرا به سینه میزنند. زیرا به این اموال و دارایی ها به چشم طمع نگاه میکنند و به دنبال این گنج، شب و روز ندارند، در حالیکه ملت ایران فکر میکنند که این بنده خداها به فکر آنها هستند که شب و روز ندارند و بی امان در حال مصاحبه و فعالیت می باشند.

بنابراین: توده های مردم باید مراقب این سفره گسترده پرنعمت با میلیاردها دلار ثروت باشند و با دقت هرچه تمام تر از آن مراقبت کنند (بسیاری از افراد با ظاهر سیاسی در حال پاییدن این میلیاردها دلار سرمایه‌ و سهم خود در داخل و خارج از کشور هستند و هرشب به شیرینی و فکر آن میخوابند، در خواب هم رویای شیرین آنرا می بینند و صبحگاه نیز با عزم جزم برای به چنگ آوردن آن بی امان به راه می افتند و مگسان گرد شیرینی نیز…، ناآگاهان ساده دل هم…).

در خواب بُدم مرا خردمندی گفت
کز خواب کسی را گُل شادی نشکفت
کاری چه کنی که با عجل باشد جفت؟
هرکه این غارتِ هنگفت بدید، آرام نخفت

در خاتمه: باید تاکید کنم که در عین حال، صدور این اطلاعیه برای امروز نیست، بلکه برای آیندگان است. زمانی که درست مانند امروز ما، نسل های آینده که میخواهند دیکتاتوری بعدی را به زیر بکشند، بدانند در چنین دوره ای، کسی ظهور این دیکتاتوری جدید را از قبل پیش بینی کرده بود، بدون اینکه غیبگو باشد و همچنین بدون اینکه فردی سیاسی هم باشد!!!

با آرزوی بیداری توده های مردم و نجات از دست غارتگران و…

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 17/ مارچ/2023 مصادف با ۲۶/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: