به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله، ضمن حمایت از اقدام متهورانه اعتصاب غذای جناب آقای وحید بهشتی مدیریت محترم خبرگزاری دُّرتی وی که در راستای پشتیبانی از جنبش ملت ایران صورت گرفته، برای سلامتی جان این مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نموده و خواستار رسیدگی محافل ذیربط بین المللی را هستم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 19/ مارچ/2023 مصادف با ۲۸/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: