به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

با توجه به استعلام های مکرر دوستان عزیز مجموعه در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در دور جدید «انتخابات پارلمان گذار» به اطلاع میرساند:

نظر به اینکه این انتخابات به یک بازی بچگانه و خامی تبدیل شده و  موضوع تشکیل پارلمان بازیچه دست برگزارکنندگان آن شده بطوریکه طی دو دوره گذشته شاهد ادا و اصول ها و مقررات من درآوردی بسیار زیادی بودیم از جمله رای دادن اجباری به حداقل 5 نفر در دوره اول و 10 نفر در این دوره ( دور سوم ) و یا موارد تخلف بسیار زیاد دیگر از جمله پایان نامعلوم از نظر زمانی، عدم کنترل صحت شمارش آرا و…، بدینوسیله به اطلاع میرساند که بنده از این پس در این نوع انتخابات و پارلمان بازی‌ها شرکت نخواهم کرد.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو:04/می/2023 مصادف با ۱۴/اردیبهشت/۱۴۰۲